Thông tin:

Nhận ngay 1,000 quân huy chỉ với 10,000đ Mỗi luckybox sẽ chứa một lượng quân huy nhất định, chúc quý khách may mắn
Cam kết trúng 100%, tỷ lệ 100 - 700 quân huy lên đến 60%

Mô tả
Nhận ngay 1,000 quân huy chỉ với 10,000đ Mỗi luckybox sẽ chứa một lượng quân huy nhất định, chúc quý khách may mắn
Cam kết trúng 100%, tỷ lệ 100 - 700 quân huy lên đến 60%