Thông tin:


Dưới mỗi hộp quà may mắn sẽ chứa một số lượng kim cương nhất định, khi bạn click hộp quà sẽ tự mở
Tỷ lệ trúng 100%. Tỷ lệ nhận 250 - 999 kim cương đến 40%.

Mô tả

Dưới mỗi hộp quà may mắn sẽ chứa một số lượng kim cương nhất định, khi bạn click hộp quà sẽ tự mở
Tỷ lệ trúng 100%. Tỷ lệ nhận 250 - 999 kim cương đến 40%.