Thông tin:


Dưới mỗi hộp quà may mắn sẽ chứa một số lượng kim cương nhất định, khi bạn click hộp quà sẽ tự mở
Tỷ lệ trúng 100%. Tỷ lệ nhận 250 - 999 kim cương đến 40

Mô tả


Dưới mỗi hộp quà may mắn sẽ chứa một số lượng kim cương nhất định, khi bạn click hộp quà sẽ tự mở
Tỷ lệ trúng 100%. Tỷ lệ nhận 250 - 999 kim cương đến 40