Thông tin:

Đang cập nhật nhé anh em

Nguyễn Hoa... quay trúng ô Nick có báu vật vào 4 phút trước

Nguyễn Phú... quay trúng ô Nick trên 5 VIP vào 10 phút trước

Nguyễn Phú... quay trúng ô Nick trên 5 VIP vào 13 phút trước

Nguyễn Phú... quay trúng ô Nick ngẫu nhiên vào 13 phút trước

Nguyễn Hoa... quay trúng ô Nick có m4a1 VIP vào 14 phút trước

Nguyễn Phú... quay trúng ô Nick có 3z vào 18 phút trước

Nguyễn Hoa... quay trúng ô Nick giá trị trên 500k vào 19 phút trước

Nguyễn Hoa... quay trúng ô Nick giá trị trên 500k vào 27 phút trước

Nguyễn Hoa... quay trúng ô Nick giá trị trên 500k vào 29 phút trước

Nguyễn Phú... quay trúng ô Nick có m4a1 VIP vào 30 phút trước

Đang cập nhật nhé anh em