Thông tin:

Cam kết phần thưởng đúng như ảnh Ngoài nick quý khách có thể nhận thêm kim cương, thẻ cào và tiền tại web Đối với nick vui lòng thực hiện các bước bảo mật và đổi toàn bộ thông tin sau khi nhận hàng
100% trúng, không có tỷ lệ mất lượt hoặc chúc may mắn
12% nhận nick TVC 1-2-3
15% Nick skin hiếm, 5100 kim cương
8% cộng 200k vào tài khoản
10% nhận 1250 kim cương
25% nhận nick tầm trung trên 300k
30% 999 kim cương hoặc nick ngẫu nhiên

Diệp Chi quay trúng ô Nick ngon trên 300k vào 11 phút trước

Diệp Chi quay trúng ô Nick ngon trên 300k vào 12 phút trước

Diệp Chi quay trúng ô 200K vào 12 phút trước

Diệp Chi quay trúng ô 200K vào 14 phút trước

Diệp Chi quay trúng ô Nick ngon trên 300k vào 18 phút trước

Dm1234_chi... quay trúng ô 200K vào 21 phút trước

Dm1234_chi... quay trúng ô 999 kim cương vào 22 phút trước

Dm1234_chi... quay trúng ô 200K vào 28 phút trước

Dm1234_chi... quay trúng ô Nick ngẫu nhiên vào 29 phút trước

Diệp Chi quay trúng ô 1250 kim cương vào 30 phút trước

Cam kết phần thưởng đúng như ảnh Ngoài nick quý khách có thể nhận thêm kim cương, thẻ cào và tiền tại web Đối với nick vui lòng thực hiện các bước bảo mật và đổi toàn bộ thông tin sau khi nhận hàng
100% trúng, không có tỷ lệ mất lượt hoặc chúc may mắn
12% nhận nick TVC 1-2-3
15% Nick skin hiếm, 5100 kim cương
8% cộng 200k vào tài khoản
10% nhận 1250 kim cương
25% nhận nick tầm trung trên 300k
30% 999 kim cương hoặc nick ngẫu nhiên