Thông tin:

Cam kết phần thưởng đúng như ảnh Ngoài nick quý khách có thể nhận thêm kim cương, thẻ cào và tiền tại web Đối với nick vui lòng thực hiện các bước bảo mật và đổi toàn bộ thông tin sau khi nhận hàng
100% trúng, không có tỷ lệ mất lượt hoặc chúc may mắn
12% nhận nick TVC 1-2-3
15% Nick skin hiếm, 5100 kim cương
8% cộng 200k vào tài khoản
10% nhận 1250 kim cương
25% nhận nick tầm trung trên 300k
30% 999 kim cương hoặc nick ngẫu nhiên

Bùi Công V... quay trúng ô 1250 kim cương vào 1 phút trước

Tấn Dũng quay trúng ô 1250 kim cương vào 3 phút trước

Tấn Dũng quay trúng ô 1250 kim cương vào 13 phút trước

Bùi Công V... quay trúng ô 200K vào 14 phút trước

Tấn Dũng quay trúng ô 999 kim cương vào 14 phút trước

Bùi Công V... quay trúng ô Nick ngẫu nhiên vào 21 phút trước

Tấn Dũng quay trúng ô 999 kim cương vào 23 phút trước

Bùi Công V... quay trúng ô 200K vào 24 phút trước

Tấn Dũng quay trúng ô Nick skin hiếm vào 25 phút trước

Tấn Dũng quay trúng ô 200K vào 26 phút trước

Cam kết phần thưởng đúng như ảnh Ngoài nick quý khách có thể nhận thêm kim cương, thẻ cào và tiền tại web Đối với nick vui lòng thực hiện các bước bảo mật và đổi toàn bộ thông tin sau khi nhận hàng
100% trúng, không có tỷ lệ mất lượt hoặc chúc may mắn
12% nhận nick TVC 1-2-3
15% Nick skin hiếm, 5100 kim cương
8% cộng 200k vào tài khoản
10% nhận 1250 kim cương
25% nhận nick tầm trung trên 300k
30% 999 kim cương hoặc nick ngẫu nhiên