Thông tin:

Cam kết phần thưởng giống như ảnh. 20,000đ quý khách sẽ có cơ hội trúng ngay 2,000 đến 5,000 quân huy tại shop Rút quân huy vào tài khoản => "rút quân huy"
Cam kết 100% trúng. Tỷ lệ nhận 250 - 5000 quân huy lên đến 48%

Phan Huy Đ... quay trúng ô 2000 quân huy vào 1 phút trước

Phan Huy Đ... quay trúng ô 500 quân huy vào 9 phút trước

Phan Huy Đ... quay trúng ô 2000 quân huy vào 11 phút trước

Trần Gia P... quay trúng ô 1000 quân huy vào 11 phút trước

Phan Huy Đ... quay trúng ô 250 quân huy vào 20 phút trước

Phan Huy Đ... quay trúng ô thẻ garena 500k vào 27 phút trước

Phan Huy Đ... quay trúng ô 1000 quân huy vào 28 phút trước

Trần Gia P... quay trúng ô 500 quân huy vào 28 phút trước

Trần Gia P... quay trúng ô 1000 quân huy vào 29 phút trước

Trần Gia P... quay trúng ô Tất cả quân huy trong vòng vào 29 phút trước

Cam kết phần thưởng giống như ảnh. 20,000đ quý khách sẽ có cơ hội trúng ngay 2,000 đến 5,000 quân huy tại shop Rút quân huy vào tài khoản => "rút quân huy"
Cam kết 100% trúng. Tỷ lệ nhận 250 - 5000 quân huy lên đến 48%