Thông tin:

Cam kết phần thưởng giống như ảnh. 20,000đ quý khách sẽ có cơ hội trúng ngay 2,000 đến 5,000 quân huy tại shop Rút quân huy vào tài khoản => "rút quân huy"
Cam kết 100% trúng. Tỷ lệ nhận 250 - 5000 quân huy lên đến 48%

Vô danh quay trúng ô thẻ garena 500k vào 7 phút trước

Vô danh quay trúng ô thẻ garena 500k vào 11 phút trước

Vô danh quay trúng ô 2000 quân huy vào 11 phút trước

Giahuy quay trúng ô 2000 quân huy vào 21 phút trước

Giahuy quay trúng ô Tất cả quân huy trong vòng vào 25 phút trước

Vô danh quay trúng ô 2000 quân huy vào 25 phút trước

Vô danh quay trúng ô Quân huy ngẫu nhiên vào 26 phút trước

Giahuy quay trúng ô Quân huy ngẫu nhiên vào 28 phút trước

Giahuy quay trúng ô 250 quân huy vào 29 phút trước

Vô danh quay trúng ô Tất cả quân huy trong vòng vào 30 phút trước

Cam kết phần thưởng giống như ảnh. 20,000đ quý khách sẽ có cơ hội trúng ngay 2,000 đến 5,000 quân huy tại shop Rút quân huy vào tài khoản => "rút quân huy"
Cam kết 100% trúng. Tỷ lệ nhận 250 - 5000 quân huy lên đến 48%