Thông tin:

Nhận lượt quay hoàn toàn miễn phí Cơ hội nhận 1000 kim cương cho anh em nhanh tay

Trung quay trúng ô 30 kim cương vào 1 phút trước

Trung quay trúng ô 350 kim cương vào 11 phút trước

Minh Phát quay trúng ô 15 kim cương vào 11 phút trước

Trung quay trúng ô 950 Kim Cương vào 12 phút trước

Minh Phát quay trúng ô 15 kim cương vào 17 phút trước

Minh Phát quay trúng ô thẻ 20k garena vào 18 phút trước

Minh Phát quay trúng ô 50 kim cương vào 21 phút trước

Trung quay trúng ô 50 kim cương vào 28 phút trước

Trung quay trúng ô 30 kim cương vào 28 phút trước

Trung quay trúng ô 15 kim cương vào 29 phút trước

Nhận lượt quay hoàn toàn miễn phí Cơ hội nhận 1000 kim cương cho anh em nhanh tay