Thông tin:

Với 11,000đ bạn sẽ có cơ hội nhận 9,999 kim cương hoàn toàn miễn phí Sau khi quay xong quý khách chọn tài khoản => rút kim cương (cẩn thận ghi đúng ID)
- 12,5% tỷ lệ 2,000 - 9,999 kim cương
- 35% tỷ lệ 555 - 888 kim cương
- 52.5% tỷ lệ kim cương ngẫu nhiên, 100 - 250 kim cương

ét o ét quay trúng ô 250 kim cương vào 2 phút trước

Manhquang... quay trúng ô Kim cương ngẫu nhiên vào 3 phút trước

ét o ét quay trúng ô 100 kim cương vào 5 phút trước

ét o ét quay trúng ô 200 kim cương vào 6 phút trước

ét o ét quay trúng ô 100 kim cương vào 8 phút trước

ét o ét quay trúng ô 9999 kim cương vào 12 phút trước

Manhquang... quay trúng ô 200 kim cương vào 13 phút trước

ét o ét quay trúng ô 100 kim cương vào 20 phút trước

Manhquang... quay trúng ô 100 kim cương vào 21 phút trước

Manhquang... quay trúng ô 888 kim cương vào 25 phút trước

Với 11,000đ bạn sẽ có cơ hội nhận 9,999 kim cương hoàn toàn miễn phí Sau khi quay xong quý khách chọn tài khoản => rút kim cương (cẩn thận ghi đúng ID)
- 12,5% tỷ lệ 2,000 - 9,999 kim cương
- 35% tỷ lệ 555 - 888 kim cương
- 52.5% tỷ lệ kim cương ngẫu nhiên, 100 - 250 kim cương