Thông tin:

Với 11,000đ bạn sẽ có cơ hội nhận 9,999 kim cương hoàn toàn miễn phí Sau khi quay xong quý khách chọn tài khoản => rút kim cương (cẩn thận ghi đúng ID)
- 12,5% tỷ lệ 2,000 - 9,999 kim cương
- 35% tỷ lệ 555 - 888 kim cương
- 52.5% tỷ lệ kim cương ngẫu nhiên, 100 - 250 kim cương

Văn An quay trúng ô 555 kim cương vào 7 phút trước

Văn An quay trúng ô 250 kim cương vào 7 phút trước

Xuan Luu quay trúng ô Kim cương ngẫu nhiên vào 13 phút trước

Văn An quay trúng ô 555 kim cương vào 16 phút trước

Xuan Luu quay trúng ô 100 kim cương vào 23 phút trước

Văn An quay trúng ô 555 kim cương vào 26 phút trước

Xuan Luu quay trúng ô 555 kim cương vào 27 phút trước

Văn An quay trúng ô 555 kim cương vào 28 phút trước

Văn An quay trúng ô 250 kim cương vào 29 phút trước

Văn An quay trúng ô 250 kim cương vào 30 phút trước

Với 11,000đ bạn sẽ có cơ hội nhận 9,999 kim cương hoàn toàn miễn phí Sau khi quay xong quý khách chọn tài khoản => rút kim cương (cẩn thận ghi đúng ID)
- 12,5% tỷ lệ 2,000 - 9,999 kim cương
- 35% tỷ lệ 555 - 888 kim cương
- 52.5% tỷ lệ kim cương ngẫu nhiên, 100 - 250 kim cương